Open Repetitie

| 0

Evenementgegevens


Zingen in een koor is een van de populairste hobby’s in Nederland. Wil jij ook graag samen
met anderen (m/v) zingen in een ambitieus en enthousiast koor? Kom dan naar de open
repetitie van Kamerkoor Delft Blue op donderdag 19 september a.s. van 20:00 tot 22:15 uur
in de Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21 in Delft. Op deze avond ontmoet je de leden en
dirigent Peter van der Leeuw. Je maakt kennis met enkele muziekstukken en je krijgt zo een
voorproefje van het aankomende concert.

In verband met de organisatie wordt het op prijs gesteld als je uiterlijk dinsdag 17 september
laat weten of je komt, via de Facebookpagina of via het contactformulier hieronder, of per e-mail: kamerkoordelftblue@gmail.com.
Geef daarbij eventueel je stemsoort, koorervaring en telefoonnummer aan.

Lid worden?
Bevalt het je bij ons, dan is er de mogelijkheid om lid te worden. In alle stemgroepen (bas,
tenor, alt, sopraan) is behoefte aan versterking. Een belangrijke voorwaarde is wel dat je
zelfstandig je partij kunt instuderen. Bij een stemtest wordt gekeken of jouw stem past binnen
het koor.

Gevarieerde leeftijden
Delft Blue bestaat 28 jaar en heeft een goede lokale reputatie opgebouwd met
gewaardeerde uitvoeringen, met tenminste twee keer per jaar een concert. Het kamerkoor,
met circa 24 zangers, heeft een gevarieerde leeftijdopbouw, van twintigers en dertigers tot
zestigers. Delft Blue zingt een afwisselend repertoire met zowel oude als nieuwe klassieke
muziek, meestal a capella. De leden organiseren een jaarlijks repetitieweekend en sociale
activiteiten. Donderdagavond is de vaste repetitieavond.

Samenwerking
Delft Blue werkt regelmatig samen met andere muzikale gezelschappen. Zo voerde het koor
in 2017 samen met het gezelschap Opera Minora de “stationsopera Odysseus” uit op station
Delft en Rotterdam CS. Ook werkt Delft Blue samen met maatschappelijke instellingen. Het
koor maakte een muzikale ‘Tour de Delft Blue’ langs zorginstellingen en hield een
jubileumconcert samen met vluchtelingen. In april was de uitvoering van de “Via Crucis” bij
de opening van de tentoonstelling “Herrezen”, in samenwerking met de Oude en Nieuwe
Kerk, een groot succes.

Open repetitie Kamerkoor Delft Blue
Donderdag 19 september, 20:00 – 22:15 uur
Oud-Katholieke Kerk, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft.

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzenden